1/1

Rebecca van Bockel, //

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

De ogenschijnlijk kinderlijke wereld die Rebecca Van Bockel binnen haar oeuvre schept is alles behalve onschuldig. Ze vertelt in haar tweedimensionale en driedimensionale werk verhalen waarin ze het obsessieve, de dood en het chaotische aankaart met een tikkeltje zwarte humor. Als een stille observator stelt ze het empathisch vermogen van de mens in vraag en tracht ze deze uit te dagen en te vervormen.

EN

The ostensibly childish world Rebecca van Bockel creates in her works is in fact anything but innocent. In her two- and three-dimensional pieces, she tells stories in which she broaches the obsessive, death and the chaotic with a pinch of black humour. As a silent observer, she questions the human capacity for empathy, challenges it and tries to transform it.

Credits

Mentoren / Mentors
d'O Honoré
Mulder Arjen