1/1
Fluid Bodies, performance with sound and objects, 2018

Rebecca Glover, Fluid Bodies

European Postgraduate of Arts in Sound

NL

In Fluid Bodies gebruikt Rebecca Glover geluid als sculpturaal materiaal. Het creëren van ruimten geconstrueerd in de lucht, binnenstebuiten gekeerd, samengeperst en ontploft. Het ene moment ben je een statische oceaan, het volgende duik je diep in een grot via een gat in de grond. Waar ben ik? Wat ben ik? In geluid blijft alles vloeiend, in een permanente staat van overgang.

Rebecca Glover is een multidisciplinair kunstenares die met geluid, sculptuur, installatie, performance en bruitage werkt.

EN

In Fluid Bodies Rebecca Glover uses sound as a sculptural material. Creating spaces constructed in the air, turned inside out, compressed and exploded. One minute you’re an ocean of static the next you are diving deep inside a cavern through a hole in the floor. Where am I? What am I? In sound everything remains fluid, in a permanent state of transition.

Rebecca Glover is a multidisciplinary artist working across sound, sculpture, installation, performance and foley.

Credits

Overtoon

de Bijloke

 

Mentoren / Mentors
Viaene Els

Links
http://rebeccaglover.co.uk