Quinten Vanagt, Futures Lost

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Anouk De clercq

Futures Lost is een kunstinstallatie die de paradigmaverschuivingen en dualiteiten van digitale media en ons menselijk bestaan verkent. Op deze reis ontwarren en tonen we de betoverende en onttoverende krachten van onze tijd. We nemen je mee op een verkenning van hoe digitale beelden en informatie onze perceptie beïnvloeden en transformeren. De installatie nodigt je uit tot introspectie en dialoog, waarbij heersende structuren en denkwijzen worden uitgedaagd en subversieve benaderingen worden omarmd. Ervaar de spanning tussen betovering en onttovering, fascinatie en kritische reflectie. Verken de diepere lagen van onze technologische realiteit en creëer ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

-Futures lost is een installatie die ontstaan is uit een meerjarige samenwerking met Cesar Vromman (masterstudent Drama).

Futures Lost is an art installation that explores the paradigm shifts and dualities of digital media and our human existence. On this journey, we unravel and exhibit the enchanting and disenchanting forces of our time. We take you on an exploration of how digital images and information influence and transform our perception. The installation invites you to introspection and dialogue, challenging prevailing structures and ways of thinking while embracing subversive approaches. Experience the tension between enchantment and disenchantment, fascination, and critical reflection. Explore the deeper layers of our technological reality and create space for new insights and possibilities.

 

-Futures Lost is an installation that arose from a multi-year collaboration with Cesar Vromman (Master’s student Drama).