1/1

Pippa De Kinder, K L U I S G E B O R G E N

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Het mooiste aspect aan het leven is dat het onvoorspelbaar is. De enige zekerheid blijkt het eindige te zijn. Ons bestaan, het bestaan, is tijdelijk. Onder de menselijke laag schuilt een levend landschap.

Ik ben gefascineerd door de kwaliteiten die zorgvuldig bewaard bleven.

De landschappelijke identiteit van de Scheldemeersen wil ik dankzij de voorzichtige eliminatie van menselijke sporen blootleggen. Kluisbergen blijft geborgen, het unieke landschap bewaard. Jaar na jaar, seizoen na seizoen, dag na dag, uur na uur zal het beeld en de beleving hier anders zijn. Ik wil de toekomst in grote lijnen bepalen, met ruimte voor de grillen van de natuur.

Credits

Mentoren / Mentors
Foré Pieter
Meirlaen Ann
Vanhaeren Kobe
Libbrecht Harlind