Pieter Vandenborne, Een langzaam Watou

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter foré
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Kobe Vanhaeren

Watou is een dorp gelegen in de gemeente Poperinge dat een zeer landschappelijk karakter kent. Bovendien komen verschillende facetten van de samenleving in dit dorp samen: kunst, beleving, huisvesting, landschap, wandelen,… Volgens mij is een deel van de uitdaging van vandaag om deze kleine dorpjes een eigen identiteit te geven en de originaliteit van het dorp te bewaren. In de toekomst gaan we in Vlaanderen spaarzamer moeten omspringen met onze buitenruimten. Het overgrote deel van de mensen zullen in stedelijke omgevingen moeten gaan wonen als we onze natuur willen behouden. Desondanks hunkeren vele mensen naar een rustige leefomgeving, waardoor de kans bestaat dat zonder een goed beleid dorpjes zoals Watou overstroomd zullen worden door mensen op zoek naar rust.

Het boeit mij enorm om een masterplan te ontwikkelen voor soortgelijke dorpsopgaves om de gewaarwording van de bewoners en de toeristen te veranderen in een dorp die al kwaliteiten heeft, maar waar bepaalde facetten nog versterkt kunnen worden. Ik maak een masterplan van het dorp Watou rond het woord ‘langzaam’, omdat in onze huidige snelle samenleving veel te weinig aandacht besteed wordt aan rust. Deze opgave biedt het ideale kader om terug rust te vinden in ons zelf en de omgeving.

Watou is a village located in the municipality of Poperinge with a very rural character. Various facets of society come together in this village: art, experience, housing, landscape, walks,… I believe that part of today’s challenge is to give these small villages their own identity and to preserve their originality. In the future, we will have to be more frugal with our outdoor spaces in Flanders. The majority of people will have to live in urban environments if we want to preserve our nature. Nevertheless, many people crave a quiet living environment, which means that without a good policy, villages like Watou will be flooded by people looking for peace and quiet.

It fascinates me to develop a master plan for similar village assignments to change the perception of residents and tourists of a village that already has qualities, but where certain facets can still be strengthened. I am creating a master plan for the village of Watou around the word ‘slow’, because in our current fast-paced society, too little attention is paid to tranquillity. This task offers the ideal framework for finding peace again in ourselves and the surroundings.

Een langzaam Watou

– Traagheid in Watou voelbaar maken
– Watou aan het water
– Beleefbaar groen
– Beleving in het dorp

Masterplan Watou (PDF)