Pieter Bleijs, Modern Steel

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk van Gogh
Danny Venlet

Gebogen stalen platen vormen de lamp. Onderdelen van een geheel bieden de mogelijkheid een eigenheid aan de lamp te geven. Echter had ze nog een wand nodig, een wit doek om zijn licht op te werpen.

Ik bedacht mij de wand als element te gebruiken. Verschillende maten van wanden die samen kunnen worden gezet om terug een eigen opstelling te creëren. Kussens die hun plek op de wand vinden en als een schede om het mes, de wand verzachten voor de buitenwereld.

3 opbouwelementen zijn telkens voorzien van een gebogen stuk aan het uiteinde en enkele gaten om ze aan mekaar te verbinden met grote bouten. Het was belangrijk dat de verbindingen in een industrieel ontwerp mee zijn ontworpen en mee zichtbaar zijn. De bouten krijgen een felle kleur om de verbinding in het daglicht te zetten. Dezelfde kleur wordt aan de kussens gegeven, het zijn stukken in de compositie, verplaatsbaar van punt naar punt, object naar object, functie naar functie.

Curved steel plates form the lamp. Parts of a whole offer the possibility to give an individuality to the lamp. However, she still needed a wall, a white cloth to shed its light on.

I thought of using the wall as an element. Different sizes  that can be put together to create an individual arrangement. Cushions that find their place on the wall and, like a sheath around the knife, soften the wall for the outside world.

3 build-up elements are each fitted with a curved piece at the end and a few holes to connect them with large bolts. It was important for the connections to be co-designed and co-seen in an industrial design. The bolts are given a bright colour to shed a light on the connections. The same colour is given to the cushions, they are pieces in the composition, moveable from point to point, object to object, function to function.


Maquette 1

Maquette 2