Phebe Uleyn, Green school – The story of a growing classroom

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe
Links:
Portfolio

Het middelbaar schooldomein is vaak een grijze, verharde omgeving. Nochtans is het belangrijker dan ooit dat de studenten het contact met de natuur niet verliezen.

Met dit project brengen we de natuur terug naar de leerlingen. De installatie bestaat uit verschillende boogelementen die je op diverse manieren kan positioneren. Zo kan er een buitenruimte gecreëerd worden waar studenten terechtkunnen om tussen het groen te studeren.

De installatie wordt begroeid door tal van planten en zal na enkele jaren compleet overgenomen zijn door de natuur. Dankzij de bloeiperiodes van deze planten heb je tijdens de maanden maart, april, mei, juni een dichtgegroeid lokaal die de studenten voorziet van de nodige privacy.

The secondary school domain is often a gray, paved environment. However, it is more important than ever that students do not lose contact with nature. With this project we bring nature back to the students.

The installation consists of various arch elements that you can position in various ways. For example, an outdoor space can be created where students can study among greenery.

The installation is covered by numerous plants and will be completely taken over by nature after a few years. Thanks to the flowering periods of these plants, during the months of March, April, May and June, you have an overgrown classroom that provides the students with the necessary privacy.