1/1
Voronoi 1
Voronoi 2
keramiek uit de Voronoi reeks
Ontstaan van het basis patroon

Peter Coucke, Voronoi

bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs

De wiskundige abstrahering van een natuurbeeld vormt het basispatroon. Mijn wandelingen in het bos, die zich als een ritueel voltrekken, geven rust en inspiratie. Het bos als liminale zone. Met liminaliteit wordt bedoeld dat men zich tussen twee werelden bevindt, op de drempel van een overgang. Meestal gepaard met rituelen, bevindt men zich dan in een anti‐structuur. Zij die samen een liminale fase ondergaan vormen een bijzondere sociale groep van tijdelijke gezamenlijkheid, sociale gelijkheid en solidariteit. Vanuit zo’n plek ontstaan nieuwe mogelijkheden. Mijn ontwerpen versterken deze meditatieve sfeer. Houten en keramieken objecten met een sterke onderlinge connectie vormen de basis voor een koffie- of theeritueel. Met als ondertoon de natuur die nooit ver weg is.

Credits
  • Dank aan Mike van http://www.passion4wood.be voor gebruik van de lasersnijder
  • Dank aan Ann, Dirk en Elke voor klei advies en gebruik van de keramiek oven.
  • Het bos voor de inspiratie

 

 

Mentoren / Mentors
van Gogh Dirk
Venlet Danny

Links
https://studioskog.weebly.com/