Pepijn Van de Peer, Parkbos Scheldevelde en de 7 dreven

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Links:

Ik ben Pepijn Van de Peer, een 3de jaarstudent Landschaps- en Tuinarchitectuur. Ik doe mijn bachelorproef over het Parkbos in de Pinte. Het Parkbos wordt begrensd door meerdere lijnen dat het landschap doorsnijden. Zo ligt de N60 naast het projectgebied wat toch wel wat problemen zoals geluidsoverlast met zich meebrengt. Het Parkbos vormt door zijn ligging wel een belangrijke groenpool. Door parken en groen met elkaar te verbinden wilt Gent een Groene singel creeëren rond de stad waardoor bewoners makkelijk en snel het groen kunnen opzoeken. Met mijn eindproject wil ik daarom er ook voor zorgen dat er een goede en veilige verbinding is tussen de verschillende groenpolen. Dit niet alleen voor de bezoeker, maar ook voor het ecologisch aspect wat ook zeer belangrijk is in projecten als dit. Ik wil met mijn ontwerp de verschillende knelpunten aanpakken, oplossen en bovendien de beleving en ecologie van het landschap verbeteren, versterken.

My name is Pepijn Van de Peer and I’m in my final year of Landscape and Garden Architecture. My Bachelor’s Thesis deals with Parkbos, a famous forest in De Pinte. Parkbos is bordered by several lines that cut through the landscape. For example, the N60 motorway lies next to the project area, which causes some problems such as noise pollution. Because of its location, Parkbos forms an important green pole. By connecting parks and green spaces, Ghent wants to create a green belt around the city, so that residents can easily and quickly seek out greenery. In this thesis I therefore want to ensure that there is a good and safe connection between the various green spaces, not only for the visitor, but also for the ecological aspect, which is very important in projects like this. With my design, I want to tackle and solve the various bottlenecks and also improve and strengthen the perception and ecology of the landscape.