Paola Cubillos, Goodbye Soal

master audiovisuele kunsten
animatiefilm
Mentoren / Mentors:
Emma De Swaef

Teresa woont in een appartement, een gesloten ruimte die haar evenzeer absorbeert als dat ze haar onderdak biedt. Ze is bezig met huishoudelijke taken die ze op een bewuste en nauwgezette manier uitvoert. De rust lijkt in gevaar als het geluid van een lekkage het appartement binnendringt en haar tot een noodzakelijke ontmoeting brengt.

Teresa lives in an apartment, a closed space that absorbs her as much as it shelters her. She is occupied with domestic chores that she performs in a conscious and meticulous manner. The quietness seems imperiled as the sound of a leak irrupts in the apartment leading her to a necessary encounter.