Oonah Duchateau, Het lezen van kleuren

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Stephane De Schrevel
Julie Peeters
Stijn Van Rossem

Kleuren: hoe passen ze wel of niet bij elkaar, welke emoties krijgen we bij het denken aan ze en welke associaties we geven aan bepaalde kleuren? Ik vind het vooral interessant hoe we soms, bij het lezen van een boek of een tekst denken aan kleur(en) die deze woorden beschrijven of samenvatten. Ik verzamelde 5 verschillende soorten teksten en en vroeg een aantal mensen om hier 1 of meerdere kleuren aan te koppelen aan de hand van abstract werk. Aan de hand van deze kleur-analyses heb ik bij elke tekst 1 of meerdere datavisualisaties gemaakt.


datavisualisatie bij tekst 4

datavisualisatie bij tekst 3

datavisualisatie bij tekst 5