Ode Maertens, Geheugenspel bij pianisten in het DKO

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Sarah Peire

Mijn onderzoek richt zich op het ondersteunen van het memorisatieproces bij beginnende pianisten in het deeltijds kunstonderwijs. Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat er vaak weinig uitleg wordt gegeven over hoe je best een muziekstuk memoriseert. Dit motiveerde mij om effectieve memorisatietechnieken te ontwikkelen en uit te testen.

Mijn centrale onderzoeksvraag luidt: “Hoe kan de praktijk van het geheugenspel bij beginnende pianisten structureel en duurzaam ondersteund worden?”

Ik ben ervan overtuigd dat goede ondersteuning en instructies bij memorisatie in muzieklessen niet alleen het zelfvertrouwen van studenten kan versterken, maar ook hun plezier en vrijheid in het spelen kan verhogen.

Mijn onderzoek combineert literatuurstudie en praktijkonderzoek. Ik onderzocht vier geheugentypes (auditief, visueel, kinesthetisch en conceptueel) en hun rol in het memorisatieproces bij pianisten. Op basis van deze inzichten ontwikkelde ik ‘de Onthoudkampioen’, een stapsgewijze methode die de leerlingen helpt om muziekstukken effectief uit het hoofd te leren. Deze methode heb ik getest in mijn lessen met jonge leerlingen en geëvalueerd aan de hand van observaties en enquêtes.

De methodische ondersteuning bleek effectief in het verbeteren en faciliteren van de geheugenvaardigheden van de leerlingen. De praktijktests met de Onthoudkampioen lieten ook zien dat een gestructureerde aanpak het zelfvertrouwen en het speelplezier van de leerlingen verhoogt.

Dit onderzoek benadrukt het belang van een veelzijdige benadering van memorisatie, waarbij niet alleen de motorische vaardigheden, maar ook de auditieve, de visuele en de conceptuele geheugenvormen worden gestimuleerd. Het biedt concrete, toepasbare technieken die docenten kunnen integreren in hun pedagogische praktijk. Ik kijk uit naar het voortzetten van dit pad, waarbij ik de inzichten en methoden die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, verder zal exploreren en delen.

Werken met de Onthoudkampioen
Werken met de Onthoudkampioen

Belangrijke elementen aanduiden met kleur

De Onthoudkampioen