Nora Hendriks, Handschrift in wit en blauw / Handwriting in white and blue

master beeldende kunsten
textielontwerp
Mentoren / Mentors:
Esther Van Schuylenbergh
Martine Clierieck
Emmanuel Depoorter
Links:
@nora._nel

Het stadswater komt op, daalt weer, draagt vormeloze materie en krioelende organismen. Verweer en groei zijn met elkaar verstrengeld aan de achterkant van de industrie, waar de muren schimmelschilderingen tonen en afvalwater het kanaal in wordt gespuugd. Een context die lijkt te worden gedefinieerd door vernietiging.
Mijn vingers tintelen, als ze het zachte handschrift achterlaten van het katoenen en papieren weefsel dat ze ooit construeerden. Ze geven de draden tijd om het weer uit te nodigen in hun wandeling.
Functie verliest aan vorm, hoe meer verweer zich in de vezels nestelt.

The citywater rises, drops again, carries fragmented materials and moving organisms. Decay and growth are entangled with each other on the backside of the industry, where the walls carry paintings in mould and the pipes send their wastewater into the canal. A context that seems to be defined by destruction.
The fingers that once constructed the cotton and paper weaving tingle, while my feet walk away from its handwriting. They leave the lines behind that invite the weather to interact.
Function loses its form, the more weathering nestles in the fibres.


De scherpe geur van verschillende verbrande materialen wordt over het water gedragen langs mijn gezicht, mijn longen in. Onderweg neemt ze een vleug door de lentezon opgewarmd, vuil zoetwater mee in haar stroom, om dat wat ik om me heen zie met een volledig geurenpalet in te kunnen kleuren. Aan deze kant van het water leven de dingen op zichzelf verder. Ontsnapt aan de grijpers zijn ze een beweging met het water aangegaan. Tussen de met algen begroeide rotsen liggen vormen die geen eigen naam hebben.

Does it come to animals as it does to humans?

Is dead more efficient with a striped tiger as it is with a spotted dog?

Location of weaving: 51.054636, 3.701424 / Location of weathering: 51.096457, 3.730573

 

decay [verb]:
to become gradually damaged, worse, or less.

 

decay [noun]:
the process of decaying
– environmental/ industrial/ moral/ urban decay
– dental/tooth decay

 


Location of weaving: 51.043927, 3.719176

Location of weathering: 51.094582, 3.730068

 

Looking up: as if the sky could explain the things I was seeing around me.

 


[photos left & right: Giada Cichetti]

 

Nothing decays in extreme cold.

 

Geweven 11/04/23 Geplaatst 13/04/23 Opgehaald -/-/-
Location of weaving: 51.043927, 3.719176

Algae clutching cotton thread [a]

Location of weathering: 51.095965, 3.730518

Algae clutching cotton thread [b]