Noémie Fleurbaey, Play of Light

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Danny Venlet

Links:
Instagram

Voor deze collectie heb ik gekozen om rond één thema te werken. In “Play of Light” wil ik het spel van licht en schaduw tot leven brengen, met de focus op lichtdoorlatendheid.

Elk ontwerp in deze collectie is zorgvuldig ontworpen om de intrigerende eigenschappen van licht te omarmen. Door het gebruik van speciale materialen, texturen en technieken wordt het licht op een speelse en harmonieuze manier gevangen en verspreid. Het resultaat is een subtiel samenspel van transparantie en reflectie, waardoor een boeiende en dynamische visuele ervaring ontstaat.

Naast het visuele aspect, heeft deze collectie ook een symbolische betekenis. Licht staat symbool voor hoop, transformatie en positieve energie. Door lichtdoorlatendheid centraal te stellen, wordt niet alleen de schoonheid van het licht zelf benadrukt, maar ook de kracht die het heeft om onze stemming te beïnvloeden en emoties op te wekken. Elk ontwerp in “Play of Light” nodigt je uit om een moment van verkenning, introspectie en verwondering te ervaren; en daarnaast ook de magie van het spel van licht te omarmen.

“Play of Light” – een collectie die je zal intrigeren met haar magische lichtspel.

For this collection, I chose to work around one theme. In “Play of Light,” I want to bring to life the play of light and shadow, with a focus on light transmission.

Each design in this collection is carefully designed to embrace the intriguing properties of light. Through the use of special materials, textures and techniques, light is captured and diffused in a playful and harmonious way. The result is a subtle interplay of transparency and reflection, creating an engaging and dynamic visual experience.

Besides the visual aspect, this collection also has a symbolic meaning. Light symbolizes hope, transformation and positive energy. By focusing on translucent light, it highlights not only the beauty of light itself, but also the power it has to influence our mood and arouse emotions. Each design in “Play of Light” invites you to experience a moment of exploration, introspection and wonder; while also embracing the magic of the play of light.

“Play of Light” – a collection that will intrigue you with its magical play of light.