Noëmi Plateau, DOSSIER 152

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Elsje Dezwarte
Martha Verschaffel
Sofie Vandamme

Ergens
heel toevallig
in een zijsprong van toevalligheden
begon haar weg

Even opgevangen
tot ze via een Oosterse zijderoute
wordt meegedragen
Veel zeebodems voorbij
naar een andere plaats
die ze zich steeds meer eigen maakte

Een thuis
vanwaar ze kan terugkijken
naar iets oud en onbekend

Een plaats
niet meer vertrouwd
maar toch eigen
die zich schuilhoudt in een herinnering

In het donkere van de nacht
staart ze de verte in
en vangt de warmte op
van eenzame vragen

Vragen over hier en nu
over toen en morgen
Vragen over een onbekend begin

Over altijd een beetje anders en
Over het mooie van het mogen bestaan

Ergens tussen twee stenen
zet ze zich er dan maar middenin

MIJN VERHAAL IN TEKST EN BEELD GEGOTEN
OVER ADOPTIE, OVER FAMILIE, OVER JE WEG ZOEKEN…

Somewhere
very coincidentally
on a crossroads of coincidences
her journey began

Caught for a moment
until she is carried along an Eastern Silk Road
she is carried away
passing many sea bottoms
to another place
that she increasingly made her own

A home
from where she can look back
to something old and unknown

A place
no longer familiar
yet her own
lurking in a memory

In the dark of the night
she stares into the distance
and catches the warmth
of lonely questions

Questions about here and now
about then and tomorrow
Questions about an unknown beginning

About always a little bit different and
About the beauty of being allowed to exist

Somewhere between two stones
she puts herself between them

MY STORY IN TEXT AND IMAGE ABOUT ADOPTION, ABOUT FAMILY, ABOUT FINDING YOUR WAY…

De weg leidt altijd eigen banen
En u hoeft er niet teveel achter te zoeken
Want het is niet eenzaam
Hooguit eigenwijs
Misschien moeten we gewoon even niets anders
dan ons gevoel volgen
zoals piloten dat doen bij regenweer
En het komt wel goed
want de weg leidt toch eigen banen
en misschien leidt ze wel ergens toe…