Noëlla Vreys, [samenboxen]

bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx
Links:
7design.be

Dit project bestaat uit de reconversie van een oude drukkerij tot een levendig, hedendaags cohousing project voor tien alleenstaanden in het kloppend hart van Antwerpen. Door het plaatsen van individuele boxen [woonunits] ontstaat de gemeenschappelijke activiteit spontaan in de restruimte.

De essentie van dit project is te vinden in de balans tussen privacy en samenwonen, tussen stad en natuur én de visuele perspectieven daarop. Ontpitten, knippen en puzzelen tot er een plaats ontstaat waarin individualiteit en gemeenschap in evenwicht zijn. Alleen maar toch samen. Samen en nooit alleen.

This project consists of the reconversion of an old printing office into a lively, contemporary cohousing project for ten single people in the beating heart of Antwerp. By placing individual boxes [living units], communal activity arises spontaneously in the residual space.

The essence of this project is to be found in the balance between privacy and living together, between city and nature and visual perspectives on this. Pitting, cutting and puzzling until a place arises in which individuality and community are in balance. Alone yet together. Together and never alone.

Dit project bestaat uit de reconversie van een oude drukkerij tot een levendig, hedendaags cohousing project voor tien alleenstaanden in het kloppend hart van Antwerpen. Door het plaatsen van individuele boxen [woonunits] ontstaat de gemeenschappelijke activiteit spontaan in de restruimte.

De essentie van dit project is te vinden in de balans tussen privacy en samenwonen, tussen stad en natuur én de visuele perspectieven daarop. Ontpitten, knippen en puzzelen tot er een plaats ontstaat waarin individualiteit en gemeenschap in evenwicht zijn. Alleen maar toch samen. Samen en nooit alleen.