Noah Geistlich, Spending the Time

master beeldende kunsten
autonome vormgeving
Mentoren / Mentors:
Heike Langsdorf Sébastien Hendrickx

Links:
instagram


“Spending the time” is een workshop die zich ontwikkelde rond mijn verlangen om deel uit te maken van een collectieve artistieke praktijk. Voortbouwend op mijn ervaring met hedendaagse dans, improvisatie en aandachtig tekenen probeerde ik een ruimte te vormen waarin ik mensen kon verwelkomen en die tegelijkertijd open stond om de behoeften van de deelnemers te ontvangen en te integreren.

Ik nodig je uit om deel te nemen aan een onderhandeling over ruimte. Door middel van spontaan en collectief tekenen zullen we nadenken hoe we een ruimte kunnen indelen. Door verschillende oefeningen uit te voeren en er getuige van te zijn, bouwen we een begrip op van wat het betekent om als groep te werken. Ons onderzoeksveld zal bestaan uit stukken papier. Ons gereedschap bestaat uit krijtjes, viltstiften, kleurpotloden en potloden waarmee we verschillende eigenschappen en mogelijkheden ontdekken wat volume, ritme en muzikaliteit betreft. Iedereen die meedoet is vrij om te onderhandelen in de praktijk, inclusief loslaten.

Momenten waarop de workshop zal plaatsvinden:

Donderdag, 18.30-19.30u

Vrijdag, 13-14u & 17-18u

Zondag, 13-14u & 16-17u

“Spending the time” is a workshop that developed around my desire to be part of a collective artistic practice. Building on my experience from contemporary dance, improvisation, and attentive drawing I tried to form a space in which I could welcome people and which at the same time was open to receive and integrate the participants needs.

 

I invite you to engage in a negotiation of space. Through a practice of spontaneous and collective drawing we will work on the question on how to share a space. By executing and witnessing different exercises we build an understanding of what it means to work as group. Our field of exploration will be pieces of paper. Our tools are crayons, felt tip pens, color pencil and pencil that will allow us to discover different properties and possibilities in terms of volume, rhythm, and musicality. Everybody engaging is free to negotiate in practice, including to disengage.

Workshop times:

Thursday, 18.30-19.30h

Friday, 13-14h & 17-18h

Sunday, 13-14h & 16-17h