Noa Deprez, papa don't preach

postgraduaat digital storytelling
Mentoren / Mentors:
Pieter Blomme
Harold Vergucht

Papa don’t preach is een podcast over de moeilijke band die meisjes hebben met de vaders in hun leven. Over waarom een hele generatie van jonge meisjes in zo’n situatie terecht komt. Over wat het betekent om geen papa te hebben. 

Mijn podcast vertelt het verhaal van drie meisjes die een moeilijke relatie hebben met de vaderfiguren in hun leven. In deze driedelige reeks praten we over de impact van een afwezige vader en reflecteren we over de gevoelens die daarbij gepaard gaan. 

Een van de protagonisten uit deze driedelige reeks ben ikzelf: Noa, de maker van de podcast. Ik stel de vragen aan Emma en Anaïs en neem jullie mee in hun complex verhaal. In de laatste aflevering ben ik zelf aan het woord en deel ik met jullie mijn verhaal. Ik maak deze podcast omdat ik deze getuigenissen wil vastleggen en omdat ik vind dat deze verhalen een stem verdienen.

Papa don’t preach is a podcast about the difficult bond girls have with the fathers in their lives. About why a whole generation of young girls end up in such a situation. About what it means to not have a dad.

My podcast tells the story of three girls who have a difficult relationship with the father figures in their lives. In this three-part series, we talk about the impact of an absent father and reflect on the feelings that come with it.

One of the protagonists of this three-part series is me: Noa, the creator of the podcast. I ask the questions to Emma and Anaïs and take you with me into their complex story. In the final episode, I speak and share my story with you. I’m making this podcast because I want to record these testimonies and because I think these stories deserve a voice.