Ninke De Roeck, Kunstig Competent integreren in het basisonderwijs.

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Karen Van Petegem

Muzische vorming moet als leergebied aan bod komen in het basisonderwijs, maar de leerplandoelstellingen ervan focussen niet uitsluitend op muziek, maar ook op beeld, drama en beweging, kortom een muzische grondhouding. Hierdoor komt muziek zelf, afhankelijk van de expertise van de leerkracht, soms wat op de achtergrond te staan en bestaat de kans dat de klasleerkracht te weinig vertrouwd is met muziek om die leerplandoelstellingen voldoende en degelijk uit te werken.

Met dit onderzoek wens ik voor de leerkrachten uit het basisonderwijs die nood hebben aan ondersteuning op muzikaal vlak, een lessenpakket uit te werken dat tegemoet kan komen aan de leerplandoelstellingen uit zowel de leerplannen van OVSG als de leerplannen van Kunstig Competent in het DKO. Dit opent perspectieven voor leerkrachten in het basisonderwijs om muziek binnen de muzische vorming de aandacht te geven die het verdient.

Dit alles kon ik onderzoeken en uittesten in de eerste graad van Freinetschool ’t Groen Drieske te Gentbrugge. Door te focussen op deze leeftijdscategorie wordt er tegelijk interesse opgewekt bij de leerlingen en zijn ze nog niet te oud om in te stromen in de tweede graad van het Deeltijds Kunstonderwijs.