Nina Meijer, Kasteeldomein Lisbona: een goed bewaard publiek geheim

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Ann Meirlaen
Pieter Foré
Kobe Vanhaeren
Sally Lierman

Gelaagde historie - opstapeling van vorm-wil van kasteeleigenaren

Ontsluiting en maatschappelijke doelstellingen in de 21e eeuw

Wat is een kasteeldomein?

Kasteeldomein Lisbona maakt de transitie van historische, private buitenplaats naar ontsloten verblijfsruimte met een gastvrij onthaal, imposante zelfpluktuin en ruimte voor diverse activiteiten – van wintercamping tot buitenbioscoop of theater op de spiegelvijver.

Ik heb het terrein benaderd als een collage, waarin elke periode een laag vormt. Iedere eigenaar heeft een stempel gedrukt met de eigen vorm-wil en de Zeitgeist. De stap naar 21e-eeuwse behoeften en maatschappelijke doeleinden creëert een nieuwe laag, die rekening houdt met de genius loci van de bestaande lagen, maar het aanzien voorgoed verandert.


Omgevingsanalyse en thematische site-analyse

Historisch landschappelijke elementen als oplossing voor ruimtelijke vraagstukken

Habitatversteviging: implementatie van een bloesemstruweel om bestuivers en natuurlijke vijanden aan te trekken