1/1

Nina Lambrecht, Betoncentrale

bachelor interieurvormgeving

Installatie en tijdelijke invulling van de betoncentrale aan de dokken van Gent. Een plek waar DOKbewoners kunnen samenkomen en passanten zich verenigen. De installatie bevat een ‘beweegtuin’, een combinatie van spelen voor volwassenen en kinderen. Deze installatie loopt verder doorheen de betoncentrale als een soort ‘parasiet’ en uit zich in andere functies zoals een dokkantine, atelier, polyvalente ruimte en kunstgalerij.

Credits

Mentoren / Mentors
Decorte Wouter
Kimpe Kris