1/1
Stil 1
Stil 2
Stil 3
Stil 4
Stil 5
Stil 6

Nina Eleonora Claes, Danser sa vie

master audiovisuele kunsten - film

NL

Het huis kraakt en de wind suist. Buiten ritselen de bladeren in het ochtendgloren.De werelden van twee vrouwen raken elkaar voor het eerst. Hun ontmoeting brengt de lucht in beweging en laat de natuur aan het woord.

Danser sa vie is een visuele vertelling, een zoektocht naar toenadering en traagheid waarbij woorden niet van belang zijn. Een poëtische dans in tijd en ruimte die sporen van schoonheid blootlegt. Wat kan er beginnen spreken als de stilte heerst?

EN

The house is creaking and the wind is whispering. Outside, leaves rustle in the dawn. The worlds of two women touch for the first time. Their encounter sets the air in motion and lets nature speak.

Danser sa vie is a visual tale, a search for approach and slowness where words do not matter. A poetic dance in time and space that reveals traces of beauty. What can speak when silence reigns?

Credits

Met: Truusje Graste, Sara Lam

Camera & montage: Nina Eleonora Claes
Geluid: Lukas De Clerck
Productie-assistent: Jolien Naeyaert
Sounddesign: Inja Laureys, Lukas De Clerck
Muziek: Ruben De Gheselle
Grading: Nico Poedts
Mixage: Michel Coquette

Mentoren / Mentors
Declercq Anouk
Huvenne Martine