Niels Meire, Blended learning in DKO

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Petra Vermote

1 op 168, dit is het aantal uren dat ik wekelijks met mijn leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs in contact kom, veel te weinig dus.

Ik vond het belangrijk in deze context als leerkracht deze pedagogische tekortkoming die voortvloeit uit mijn artistieke overdracht te bemerken en ging ermee aan de slag ga om deze te remediëren. Immers muziekstudie is hoe dan ook vooral gestoeld op zelfstudie. De leerkracht kan alleen (bij)sturen, interesse aanwakkeren, de motivatie blijvend houden, ….

De aanvullende zelfstudie thuis is dus van primordiaal belang. Hoe kan ik de leerlingen motiveren om op regelmatige basis, elke dag te oefenen? Hoe kan ik als leerkracht, buiten het klassieke fysieke lesmoment,  leermiddelen aanreiken aan mijn leerlingen?

Online, virtueel, blended leren, kwamen onder de aandacht, termen die de afgelopen 2 jaar meer dan ooit gemeengoed zijn geworden. Een combinatie van klassikaal onderricht in een ‘ingeworteld’ klaslokaal en digitaal leren thuis achter de laptop is de regel geworden.

In mijn masterproef heb ik mij gefocust op blended learning in het deeltijds kunstonderwijs en de pedagogische draagkracht ervan, m.a.w. in het bijzonder de pedagogische ondersteuning in dko buiten de fysieke lesmomenten.

1 out of 168, this is the number of hours that I am in contact with my students in part-time art education on a weekly basis, which is far too few.

I found it important in this context as a teacher to notice this pedagogical shortcoming resulting from my artistic transfer and set about remedying it. After all, the study of music is primarily based on self-study. The teacher can only steer, stimulate interest, keep up the motivation …

The additional self-study at home is therefore of prime importance. How can I motivate the pupils to practise on a regular basis, every day? How can I, as a teacher, provide my pupils with learning resources outside the classic physical teaching moment?

Online, virtual and blended learning came to the fore, terms that have become more common than ever over the past two years. A combination of classroom teaching in an ‘ingrained’ classroom and digital learning at home behind the laptop has become the rule.

In my master’s thesis, I focused on blended learning in part-time art education and its pedagogical support, i.e. in particular the pedagogical support in dko outside the physical teaching moments.

1 op 168, dit is het aantal uren dat ik wekelijks met mijn leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs in contact kom, veel te weinig dus.

Ik vond het belangrijk in deze context als leerkracht deze pedagogische tekortkoming die voortvloeit uit mijn artistieke overdracht te bemerken en ging ermee aan de slag ga om deze te remediëren. Immers muziekstudie is hoe dan ook vooral gestoeld op zelfstudie. De leerkracht kan alleen (bij)sturen, interesse aanwakkeren, de motivatie blijvend houden, ….

De aanvullende zelfstudie thuis is dus van primordiaal belang. Hoe kan ik de leerlingen motiveren om op regelmatige basis, elke dag te oefenen? Hoe kan ik als leerkracht, buiten het klassieke fysieke lesmoment,  leermiddelen aanreiken aan mijn leerlingen?

Online, virtueel, blended leren, kwamen onder de aandacht, termen die de afgelopen 2 jaar meer dan ooit gemeengoed zijn geworden. Een combinatie van klassikaal onderricht in een ‘ingeworteld’ klaslokaal en digitaal leren thuis achter de laptop is de regel geworden.

In mijn masterproef heb ik mij gefocust op blended learning in het deeltijds kunstonderwijs en de pedagogische draagkracht ervan, m.a.w. in het bijzonder de pedagogische ondersteuning in dko buiten de fysieke lesmomenten.