Neyrouz Jemour, Nina

master audiovisuele kunsten
animatiefilm
Mentoren / Mentors:
Britt Raes
Michel Druart

Ik ben begonnen vanuit een project van vorig jaar i.v.m. de minor beeldverhaal, daar ontwikkelde ik dit personage, om rond mijn eigen emotionele en psychologische problemen te werken. Dit jaar uit zich dat in deze kortfilm rond verlatingsangst, ik wil verlatingsangst en de zorgen daarrond op een manier afbeelden zoals een kind dat zou kunnen ervaren, ik werk hierdoor vanuit mijn eigen ervaringen en geschreven vertellingen van anderen. Deze film is ook een product van een voor mij nieuw werkproces dat ik verder heb leren ontwikkelen dit jaar, één dat erg lijkt te passen voor mij persoonlijk.

Het verhaal gaat over een jong meisje, Nina, dat bang is om haar enigste vriendin kwijt te geraken. Ze leert met die angst en de gedachten die zich daarrond bevinden om te gaan via positieve emoties en gedachte op te rakelen rond haar vriendschap. Zo vecht ze de negatieve gedachten af en leert ze zich open te stellen om ook nieuwe vrienden te maken.

I started from a project I did last year as part of the minor in comic strips, where I developed this character to work around my own emotional and psychological problems. This year, this is expressed in this short film about fear of abandonment. I want to portray fear of abandonment and the worries associated with it in a way that a child might experience, working from my own experiences and written stories from others. This film is also a product of a new work process that I have learned to develop this year, one that seems to fit me personally.

The story is about a young girl, Nina, who is afraid of losing her only friend. She learns to deal with this fear and the thoughts surrounding it by stirring up positive emotions and thoughts about her friendship. In this way, she fights the negative thoughts and learns to open up and make new friends.


uitgewerkte still samenspelen personages

kleine stijl test in tvpaint

kleur test personages in tvpaint

schema project

voorstudie bundel deel 2

voorstudie bundel deel 4

Storyboard pagina 1

Storyboard pagina 2

voorstudie personage Nina, bundel deel 1

voorstudie bundel deel 3

voorstudie pagina verlatingsangst