Neoza Goffin, StarSeeds came down to bring Unalome

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Mathieu Asselin
Martine Clierieck

NL
Ik merk dat vele mensen de dag van vandaag geen voldoening halen uit het huidige neoliberale rationele denken. Ze missen iets: zingeving, connectie, magie, …? In StarSeeds came down to bring Unalome vertaal ik spirituele en sociaalpolitieke boodschappen die ik belangrijk vind door middel van handgemaakte kunst gebruikmakend van fotografie, video’s en installatie. Ik suggereer niet dat dit dé waarheid is, ik illustreer dat dit mijn waarheid is. Ik wil niemand bekeren, ik wil enkel inspireren.

ENG
I notice that many people today are not satisfied by current neoliberal rational thinking. They miss something: meaning, connection, magic, …? In StarSeeds came down to bring Unalome I translate spiritual and socio-political messages that I consider important. In my artisan practice I work with photography, videos and installation. I do not suggest this is the truth, I illustrate this is my truth. I am not looking to convert anyone, I seek to inspire people.

NL
Ik merk dat vele mensen de dag van vandaag geen voldoening halen uit het huidige neoliberale rationele denken. Ze missen iets: zingeving, connectie, magie, …? In StarSeeds came down to bring Unalome vertaal ik spirituele en sociaalpolitieke boodschappen die ik belangrijk vind door middel van handgemaakte kunst gebruikmakend van fotografie, video’s en installatie. Ik suggereer niet dat dit dé waarheid is, ik illustreer dat dit mijn waarheid is. Ik wil niemand bekeren, ik wil enkel en alleen inspireren.

ENG
I notice that many people today are not satisfied by current neoliberal rational thinking. They miss something: meaning, connection, magic, …? In StarSeeds came down to bring Unalome I translate spiritual and sociopolitical messages that I consider important. In my artisan practice I work with photography, videos and installation. I do not suggest this is the truth, I illustrate this is my truth. I am not looking to convert anyone, I seek to inspire people.