1/1

Nelleke Cloosterman

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

In mijn werk link ik mijn alledaagse leven aan eeuwenoude, vaak ook verloren, symboliek. De Engelse poëet  John Keats schreef over ‘negative capability’, het vermogen om twijfels, mysteries en onzekerheden te accepteren zonder dat we naar een feit of reden zoeken. Het is een theorie over de toegang van de kunstenaar tot de waarheid, zonder de druk en het kader van logica of wetenschap. Een dichter zou volgens hem de macht hebben om zelfbewustzijn te begraven en te verblijven in een staat van openheid voor alle ervaringen. De inspirerende kracht van schoonheid is volgens Keats belangrijker dan de zoektocht naar een objectief feit.

EN

In my work I link my everyday life to centuries-old, often lost, symbolism. The English poet John Keats wrote about ‘negative capability’, the ability to accept doubts, mysteries and uncertainties without looking for a fact or reason. It is a theory about artists having access to truth, without the pressure and framework of logic or science. According to him, a poet would have the power to do away with self-awareness and stay in a state of openness to all experiences. According to Keats, the inspiring power of beauty is more important than the search for an objective fact.

Credits

Mentoren / Mentors
Tordoir Narcisse
Delobel Simon
Mathysen Pieter

Links
https://nellekec.wixsite.com/nellekecloosterman