Nathan Trypsteen, Watou: Een klimaatadaptief dorp

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Watou ligt in een overstromingsgevoelig gebied waar veel overbodige verharding aanwezig is. Daarnaast is er in de dorpskern zelf weinig tot geen beleving aanwezig het historisch karakter van het dorp is vervaagd. De klimaatsverandering staat voor de deur, onze verharding en lage grondwaterstanden in Vlaanderen spelen hier een grote rol in . In het heden wordt al het hemelwater opgevangen door de rioleringen en dan snel afgevoerd waardoor het water niet in de bodem kan infiltreren. Hiermee is mijn zoektocht gestart naar een belevingsvol klimaat adaptief ontwerp waar het historisch karakter word opgewaardeerd.

Watou is located in an area prone to flooding where there is a lot of unnecessary paving. In addition, there is little or no atmosphere in the village centre itself; the historical character of the village has faded. Climate change is imminent, amongst which due to pavement and low groundwater levels in Flanders . At present, all rainwater is collected by the sewers and then quickly drained away, so that the water cannot infiltrate the soil. This started my quest for an experiential climate adaptive design where the historical character is upgraded.

Watou: Een klimaatadaptief dorp

Watou ligt in een overstromingsgevoelig gebied waar veel overbodige verharding aanwezig is. Daarnaast is er in de dorpskern zelf weinig tot geen beleving aanwezig het historisch karakter van het dorp is vervaagd. De klimaatsverandering staat voor de deur, onze verharding en lage grondwaterstanden in Vlaanderen spelen hier een grote rol in . In het heden wordt al het hemelwater opgevangen door de rioleringen en dan snel afgevoerd waardoor het water niet in de bodem kan infiltreren. Hiermee is mijn zoektocht gestart naar een belevingsvol klimaat adaptief ontwerp waar het historisch karakter word opgewaardeerd.