Nataliya Alekseeva, Werken van Aleksandr Sriabin

postgraduaat musical performance practice

NL

Nataliya Alekseeva werd in Rusland geboren. Op haar 7 de begon ze met piano en het was liefde op het eerste gezicht. Toen ze 15 was, besliste Nataliya dan ook om vol voor een leven als muzikant te gaan en vatte ze haar muziekstudies aan de kunsthumaniora aan. Ze zette haar studie daarna verder aan het Mikhail Glinka staatsconservatorium in
Nizhniy Novgorod. Ze trad regelmatig op als begeleidster, maar ook als soliste. Daarnaast nam ze deel aan tal van masterclasses van verschillende bekende Rusische muzikanten waaronder Vera Nosina, die ook professor is aan het conservatorium van Moskou. In die periode brengt Nataliya ook haar eerste cd uit. Na haar studies maakte Nataliya gedurende enkele jaren deel uit van de muziekgroep ”Tango NN”. Naast piano, bestond de groep uit knopaccordion, viool, elektrische gitaar en contrabas. Het quintet spitste zich toe op de werken van Astor Piazzolla en bracht samen 2 cd’s uit. In 2012 verhuisde Nataliya met haar gezin naar België. Aan het KASK & Conservatorium te Gent volgde ze een bijkomende opleiding als muziekpedagoge om zich daarna toe te leggen op pianolessen voor studenten van alle leeftijden en niveau’s. Na een aantal jaren als muziekleerkracht, besluit ze in 2018 de draad terug op te pakken als uitvoerend muzikant. Ze schrijft zich in voor het postgraduaat Musical Performance Practice aan het conservatorium van Gent en vervolmaakt zich verder als pianiste bij Vitaly Samoshko.

EN

Nataliya Alekseeva was born in Russia. At the age of 7 she started playing the piano. She continued her studies at the Mikhail Glinka State Conservatory in Nizhniy Novgorod. She regularly performed as an accompanist, but also as a soloist. She has also taken part in numerous masterclasses by various well-known Russian musicians, including Vera Nosina, who is also a professor at the Moscow Conservatory. In 2012 Nataliya and her family moved to Belgium. At the KASK & Conservatory in Ghent she got additional training as a music pedagogue. She then enrolled in the postgraduate course Musical Performance Practice at the Conservatory of Ghent and continued her studies as a pianist with Vitaly Samoshko.

Credits