Nasrin Tork, Castanea Torshi

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL
Tork, de Iraanse beeldhouwer, werkt rond bewaringsprocessen en het tijdsaspect daarvan. Zo maakte ze naar aanleiding van haar afstuderen een installatie van kruiken met gepekelde kastanjes. Centraal staat de handeling van het pekelen zelf, waarbij men de objecten slechts als materialisaties van een proces moet opvatten. Als ‘zuiderling’ in het westen ziet zij waarde in de ooft van publieke bomen, die ze daarom van rotting probeert te behoeden. Door negen maanden lang te pekelen wil Tork een reflectie over grote maatschappelijke krachten op gang brengen. Haar ‘zuiderse’ performance beoogt dan ook weerstand te bieden tegen het westerse neo-liberale tijdsbegrip.
EN

Tork, the Iranian sculptor, works on preservation and its temporality as a medium. For her graduation project she makes a constellation of pickled chestnut jars. Her project revolves around the act of pickling, the objects are material references to the process. What she does as a ‘Southern’ in the global North is to try to save the fruits of trees on the street and to find a way to preserve them as they contain value to her. Pickling and its duration is a temporal centric mindset but not as it might justify acceleration. The intentions to pickle during the nine months of the academic year can be considered as both a reflection of and an address to wider social forces. A ‘Southern’ performative enactment deploys a resistance system against the western formation of time based on a neo-liberal mentality and the direction of a global flow towards that.