Naomi James Schatteman, INVITATION FOR CHANNELING A LIMINAL STATE (Preliminary methods and outlines for choreographic & spatial practices)

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
David Weber-Krebs
Arkadi Zaides
Paul Demets

Naomi James Schatteman doet onderzoek naar liminale staten van zijn in de wereld. In de afgelopen maanden heeft ze een protocol ontwikkeld; ze ontmoet mensen, van verschillende achtergronden, leeftijden… met wie ze een intiem gesprek heeft over momenten waarin zij in een liminale staat zijn geweest of over de rol van liminaliteit in hun leven.

Deze gesprekken worden niet gedocumenteerd, maar Naomi vertaalt ze in een dans- en tekenpraktijk. In een sterk gepolariseerde wereld hebben we nu, misschien wel meer dan ooit, behoefte aan een tussenruimte.

Haar lichaam wordt het archief van liminaliteit.

 

PERFORMANCE (+/- 45 min)

Atelier GPAU.0.263 (R2)

27 Juni 15:00 (opening)

28 Juni 16:30 / 19:00

29 Juni 14:00 / 16:30 / 19:00

30 Juni 16:30 / 19:00 (Finissage)

 

Naomi James Schatteman researches liminal states of being in the world.
In recent months, she has developed a protocol; she meets people, from different backgrounds, ages… with whom she has an intimate conversation, about moments when they have been in a liminal state or about the role of liminality in their lives.

These are not documented, but Naomi translates these conversations into a dance and drawing practice. In a highly polarized world, perhaps now, more than ever, we need an in-between space.

Her body becomes the archive of liminality.

 

PERFORMANCE (+/- 45 min)

Atelier GPAU.0.263 (R2)

June 27th 15:00 (opening)

June 28th 16:30 / 19:00

June 29th 14:00 / 16:30 / 19:00

June 30th 16:30 / 19:00 (Finissage)