Nancy La Rosa, We will talk about seeds

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Benny Nemer
Sandrine Verstraete

In een tuin op campus Bijloke staan 13 palmbomen, door de tuiniers van KASK & Conservatorium “de planten van de toekomst” genoemd. Dit is de plek voor een site-specifieke installatie waar palmbomen centraal staan en hun nieuwe keramieken zaden presenteren. Uit deze zaden ontspruiten geluiden en opnames van verschillende oorsprong. Elk keramiek fungeert als een container van stemmen, geluiden en stiltes. De zaden spreken tot ons op een poëtische manier, over de verhalen van de tuin zelf en van migratie, vertaling, veranderingen, verplaatsing, verzet, geworteldheid, verspreiding… waarbij het idee van zaden wordt gebruikt als metafoor voor iets latents, transformatiefs en nieuws. Pas ontkiemde zaden kunnen de potentie hebben om sommige structuren te kraken. De geluiden die vanuit elk zaadje worden gedeeld, samen met de beelden die tussen de planten worden getoond, nodigen ons uit om door de tuin te wandelen. Terwijl we de beelden, geluiden en de bijzonderheden van de tuin in de zomer ervaren, worden we uitgenodigd om ideeën en ruimtelijke sensaties met elkaar te verbinden en te luisteren naar andere vormen van vertelling.

A garden on the Bijloke Campus is home to 13 palm trees, nicknamed “the plants of the future” by the gardeners at KASK. This is the place for a site-specific installation where palm trees take center stage, presenting their new ceramics seeds. From these seeds sprout sounds and recordings of different origins. Each ceramic seed functions as a container of voices, sounds, and silences. They speak to us in a poetic way, about the stories of the garden itself and of migration, translation, changes, displacement, resistance, rootedness, dispersion… using the idea of seeds as a metaphor for something latent, transformative, and new. Newly germinated seeds may have the potential to crack some structures. The sounds shared from inside each seed, along with images displayed among the plants, invite us to walk through the garden. While experiencing the images, sounds, and the particularities of the garden in summer, we are invited to connect ideas, sensations of space and to listen to other forms of narration.