Nadia Smialowska, Transience in bloom

master beeldende kunsten
mode
Mentoren / Mentors:
Marina Yee
Anna Luyten
Hans Op de Beeck

De harmonieuze en verfijnde composities van Ikebana, de Japanse bloemschikkunst, zijn een aanzet geweest om zelf bloemstukken te creëren. Vanwege de vluchtige aard van de levende sculpturen speelt het vastleggen op beeld een belangrijke rol. De tijd wordt tastbaarder door de beweging van de vergankelijkheid te visualiseren. De vele materiaal- en print experimenten hebben tot een organische installatie geleid die de toeschouwer onderdompelt in verschillende stadia van groei en verderf.

The harmonious and refined compositions of Ikebana, the Japanese art of flower arranging, have been an impetus to create flower arrangements of my own. Because of the ephemeral nature of living sculptures, capturing them in images plays an important role. Time becomes more tangible by visualizing the movement of impermanence. The many material and print experiments have resulted in an organic installation that immerses the viewer in various stages of growth and decay.