Myrthe Vinck, "Help, het fruit is op!"

educatieve master audiovisuele beeldende kunsten
Mentoren / Mentors:
Daeninck Scheerlinck
Joan De Bruyckere

“Help, het fruit is op!” – een coöperatief bordspel ontwikkeld door leerlingen van het beeldatelier van de tweede graad van Dé Academie Ieper. Door middel van samenwerking, diverse technieken en brainstormsessies hebben ze dit unieke spel gecreëerd. Het democratisch spel is uitgebreid getest en goedgekeurd door de leerlingen zelf.

Onderzoek naar didactische werkvormen voor het bevorderen van democratische waarden in de lessen beeldatelier van het deeltijds kunstonderwijs, gericht naar leerlingen in de tweede graad.

“Help, the harvest is scarce!” – a cooperative board game developed by children of the second-grade art workshop at Dé Academie Ieper. Through collaboration, various techniques, and brainstorming sessions, they have crafted this unique game. The democratic game has been thoroughly tested and approved by its young creators.

Research on didactic methods for promoting democratic values in the art workshop classes of part-time art education, aimed at second-grade students.