1/1
Still from Caresse
Still from M.B.

Myrthe Baptist

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Myrthe Baptist werkt met bewegend beeld, vaak vertrekkend van foto’s, brieven en ander archiefmateriaal. Door haar werk verkent ze relaties tussen mensen, hoe ze verbonden en verwijderd zijn van elkaar.

Caresse is een split-screen filminstallatie die beweging brengt in stilstaande beelden. De camera stuurt onze blik over foto’s van mensen. Verschillende momenten van op verschillende plaatsen komen samen in het zoekende, strelende gebaar van het filmen. Het kijken wordt een aanraking, een verbinding met wat van elkaar gescheiden is door tijd, door afstand en door de oppervlakte van het medium.

M.B. is (het begin van) een portret van de filmmaakster en haar vader. In foto’s en film vergelijkt ze haar gezicht met het zijne, onderzoekend wat het betekent om op iemand te lijken, en als startpunt om haar familiegeschiedenis te verkennen.

 

EN

Myrthe Baptist works mainly with moving image, often starting from photographs, notes, letters and archival material. Through her work she explores relations between people, how they are connected and distanced from each other.

Caresse is a split-screen film installation that brings movement into still images. The camera guides our gaze over a choreographed selection of photographs. Disconnected moments from different places come together in the searching, caressing gesture of filming. The gaze becomes tactile, connecting what is separated by time, distance and the surface of the medium.

M.B. is (the beginning of) a portrait of the filmmaker and her father. Through photography and film she compares her face to his, questioning what it means to look like somebody, using this as a starting point to explore her family history.

Credits

Thanks to: Anouk De Clercq, Stoffel Debuysere, Wendy Morris, Alex Reynolds, Mekhitar Garabedian, Tim Theo Deceuninck, Ruby Water, Anne Baptist and Maurice Baptist

Mentoren / Mentors
De Clercq Anouk
Debuysere Stoffel
Morris Wendy