Mirthe Vermunicht, Mijn paard betekent niets

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Gerard Herman
Martha Verschaffel
Lars Kwakkenbos

Ik frituur alles wat ik wil zeggen. Ik schrijf of zeg dingen waarin ik mij bloot geef maar toch moet ik er keer op keer voor kunnen zorgen dat ik niet kwetsbaar ben. Mijn schetsboek is daar het beste voorbeeld van. Ik wil echt wel dingen zeggen of aankaarten, maar ik moet daar een vettige korst aan geven die een beetje de aandacht van mezelf afleidt. Ook hoe ik dit beschrijf is gefrituurd, maar ik kan niet anders. Ik MOET frituren! Maar ik ben het zo beu. Ik moet op dieet.

I fry everything I want to say. I write or say things in which I expose myself but still, time and again, I have to be able to make sure that I am not vulnerable. My sketchbook is the best example of this. I really do want to say or raise things, but I have to give it a greasy crust that distracts a little from myself. How I describe this is also fried, but I can’t help it. I MUST deep-fry! But I am so tired of it. I need to go on a diet.