Mirte Maes, Strijkers aan het Brusselse Hof

master muziek
instrumentenbouw
Mentoren / Mentors:
Geerten Verberkmoes

Hoe zou het strijkersensemble aan het Brusselse hof eruit gezien hebben in de 17e en 18e eeuw?
Een bijzonder instrument uit de collectie van het MIM in Brussel hielp ons een tipje van de sluier op de lichten: een grote altviool uit 1692, gemaakt door de Brusselse luthier Gaspar Borbon (c. 1635-1710). Met behulp van een CT-scan werd dit instrument nagebouwd, samen met twee andere instrumenten die een rol gespeeld hebben in het muziekleven aan het Brusselse Hof. Samen wekten ze de muziek van het Sint-Goedelefonds tot leven.

Graag wens ik mijn promotor Geerten Verberkmoes bijzonder te bedanken voor alle begeleiding en ondersteuning, en Anne-Emmanuelle Ceulemans voor de hulp, motivatie en inspiratie.
Verder dank ik hartelijk voor alle hulp en enthousiasme:
Benoit Douchy
Hervé Douchy
Andreas Korczak
Darryl Martin
Valentin Oelmüller
Francis Ponseele
Pierre Van Engeland
Marc Vanscheeuwijck
Bernard Woltèche
Tot slot bedank ik mijn klasgenoten voor hun hulp, creatieve oplossingen en vriendschap.

What did the string ensemble look like at the Brussels court in the 17th and 18th century?
A particular instrument from the collection of the MIM in Brussels provided some vital clues: a large viola from 1692, made by the Brussels luthier Gaspar Borbon (c. 1635-1710). With the help of a CT scan, this instrument was reconstructed, along with two other instruments that played a role in the Brussels court life. Together, they brought the music of the St. Gudula collection to life.

I would like to thank my supervisor Geerten Verberkmoes for his guidance and support, and Anne-Emmanuelle Ceulemans for her help, motivation and inspiration.
I would also like to thank, for all their help and enthusiasm:
Benoit Douchy
Hervé Douchy
Andreas Korczak
Darryl Martin
Valentin Oelmüller
Francis Ponseele
Pierre Van England
Marc Vanscheeuwijck
Bernard Woltèche
I would also like to thank my classmates for their help, creative solutions and friendship.