Milan Barbé, Reimagining the original

master muziek
instrumentenbouw
Mentoren / Mentors:
Toon Lauwers
Darryl Martin
Wout Bosma

Reconstruction of a nine-course lute by Hanns Bürkholtzer from 1596

Reconstruction of a small theorbo by Jacob Langenwalder from 1616

NL
Een vaak terugkerend probleem binnen de lutherie is dat van historische correctheid. Vele instrumenten zijn doorheen hun leven omgebouwd om relevant te blijven en aangepast naar de mode van die tijd. Voor dit project nam ik twee overgebleven instrumenten en probeerde hun historie te herontdekken. Aan de hand van opmetingen, iconografie, historische geschriften, tablaturen,… werden deze gereconstrueerd in een zo origineel mogelijke staat.

ENG
An often reoccuring problem in lutherie is that of historical correctness. Many instruments have been reconstructed or adapted to stay relevant and usefull within the fashions of the time. In this project I took a closer look at two extant instruments en tried to reimagine their history. With the use of measurements, iconography, historical scriptures, tablatures,… these instruments were reconstructed in a historical state as close as possible to the original.

Some views of the process

Eng
During the first couple weeks of this year, I was fortunate to go on an internship in the workshop of Lars Tørressen in Bergen, Norway. Here I got the opportunity to work on a very similar project as my own. During my stay we worked on a reconstruction of a 17th century French baroque lute. The result of which can be heard through the link at the top of the page, played by Thomas C. Boysen.
Nl
Tijdens de eerste weken van het jaar, had ik het geluk om een stageplaats te bekomen bij Lars Tørressen in Bergen, Noorwegen. Tijdens mijn verblijf kreeg ik de kans mee te werken aan een project gelijkaardig aan het mijne. We spendeerden onze tijd aan de reconstructie van een 17de eeuwse Franse barokluit. Het resultaat van de samenwerking kan beluisterd worden via de link boven aan de pagina, gespeeld door Thomas C. Boysen.


Renaissance guitar, own model

Baroque guitar inspired by Jean Voboam, own model