Mila Van Beveren, Move a-round

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe
Links:
Portfolio

Het project ‘Move a-round’ is een soort sportkamp dat een samenwerking zou zijn tussen de stad Gent en verschillende sportclubs uit de wijde omgeving van Gent. Het doel ervan is om in de eerste plaats de jeugd en studenten meer te laten bewegen maar ook om hun de kans te geven verborgen talenten te laten ontdekken.

Het project bevind zich aan de Watersportbaan te Gent. Het is een buurt met mogelijkheid tot het beoefenen van verschillende sporten aangezien er sportclubs, sportterreinen en faciliteiten in de omgeving te vinden zijn. Het sportkamp zou in de zomervakantie plaatsvinden waarbij elke week een nieuwe groep komt. Ik werk met containers zodat ze eventueel doorheen het jaar hergebruikt kunnen worden op andere locaties.

Bij de doelgroep 12-22 jaar worden er opsplitsingen gedaan in modules. Zo is er een keuzepakket waarvan de doelgroep voornamelijk niet-sporters zijn die kennismaken met een ruim sportaanbod. Het starterspakket is voor beginnende sporters die zichzelf willen verbeteren in een gekozen sportdiscipline. Het pakket voor gevorderden heeft als doelgroep sportbeoefenaars die zichzelf willen verbeteren in hun sportdiscipline door trainingsschema’s, dieetleer, etc. Het laatste pakket, namelijk het boosterpakket, dient voor sporters die terugkomen uit een blessure en begeleiding in verdere revalidatie krijgen.

The ‘Move a-round’ project is a kind of sports camp that would be a collaboration between the city of Ghent and various sports clubs from the wide surroundings of Ghent. Its aim is primarily to get young people and students to exercise more, as well as to give them the chance to discover hidden talents.

The project is located at the Watersportbaan in Ghent. It is a neighbourhood with opportunities to play different sports as there are sports clubs, sports grounds and facilities in the area. The sports camp would take place in the summer holidays with a new group coming every week. I work with containers so they can be reused in other locations throughout the year if necessary.

The target group between 12-22 years, will be split into modules. For example, there is a package whose target group is mainly non-sporters who are introduced to a wide range of sports. The starter package is for beginning sporters who want to improve themselves in a chosen discipline. The advanced package targets sporters who want to improve themselves in their discipline through training schedules, diet education, etc. The last package, namely the booster package, serves athletes returning from injury and receiving guidance in further rehabilitation.