Mila Van Beveren, Memory lane

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe
Links:

Als afstudeerproject koos ik ervoor om een bus te ontwerpen met als doel het bevorderen van welzijn en verbondenheid onder ouderen, inclusief mensen met dementie. De multifunctionele bus is ontworpen als een ontmoetingsplek alsook een multisensoriële ruimte die herinneringen aan vroeger oproept door middel van thematische inrichting, nostalgische muziek, geuren, en activiteiten. Met een combinatie van reminiscentie en sociale interactie biedt de bus een veilige en stimulerende omgeving waar ouderen kunnen genieten van waardevolle momenten van reflectie, delen van verhalen, en het opbouwen van gemeenschap.

For my graduation project, I chose to design a bus with the goal to promote well-being and connectivity among the elderly, including those with dementia. The multifunctional bus is conceived as a meeting point as well as a multisensory space that evokes memories of the past through thematic decor, nostalgic music, scents, and activities. By combining reminiscence with social interaction, the bus provides a safe and stimulating environment where seniors can enjoy meaningful moments of reflection, storytelling, and community building.