Mieke Dhondt, Spiegelingen

master uitvoerende muziek
klassieke muziek
Mentoren / Mentors:
Marcos Pujol
Getácine Pegorim

Is er een object meer betoverend dan een spiegel?

We kijken naar onszelf in de spiegel, maar welk beeld krijgen we te zien?
We zien onze gebreken, of onze mooiste kanten, maar wie kijkt er naar ons terug vanuit dat zilveren kader?
Wat gebeurt er als we onszelf verliezen in de spiegel?
Wat als we ons laten verleiden door de wereld in de weerspiegeling, en daardoor de echte wereld verlaten?
En wat als we door de spiegel zouden heenstappen?
Wat als we onszelf een spiegel voorhouden en reflecteren …

Bekijk, beluister en bewonder de verhalen
van La Bellezza, godin van de schoonheid
van Echo, geliefde van Narcissus
van Alice, ontdekker van Wonderland
in SPIEGELINGEN

What can be more enchanting than a mirror?

We look at ourselves in the mirror, but what image do we see?
We see our flaws, or our best features, but who is looking back at us from that silver frame?
What happens when we lose ourselves in the mirror?
What if we allow ourselves to be seduced by the world in the reflection, and thereby leave the real world?
And what if we step through the mirror?
What if we held up a mirror for ourselves and reflected …

See, listen and admire the stories
of La Bellezza, goddess of beauty
of Echo, lover of Narcissus
of Alice, discoverer of Wonderland
in SPIEGELINGEN

Is er een object meer betoverend dan een spiegel?

We kijken naar onszelf in de spiegel, maar welk beeld krijgen we te zien?
We zien onze gebreken, of onze mooiste kanten, maar wie kijkt er naar ons terug vanuit dat zilveren kader?
Wat gebeurt er als we onszelf verliezen in de spiegel?
Wat als we ons laten verleiden door de wereld in de weerspiegeling, en daardoor de echte wereld verlaten?
En wat als we door de spiegel zouden heenstappen?

Wat als we onszelf een spiegel voorhouden en reflecteren …

Bekijk, beluister en bewonder de verhalen

van La Bellezza, godin van de schoonheid
van Echo, geliefde van Narcissus
van Alice, ontdekker van Wonderland

in SPIEGELINGEN


In the Mirror, 1890 (colour litho), Toulmouche, Auguste (1829-90)