1/1

Menno de Jong, Om niet te verdwalen

master audiovisuele kunsten - film

NL

Een namiddag uit het leven van Isolde, een zevenjarig meisje dat op het platteland woont. Haar weg huiswaarts na school loopt langs weiden, veldwegels, bospaden en een beekje. De ervaring van het landschap en de weersomstandigheden vormen de eenvoudige rode draad voor deze langzame vertelling. Met spelletjes en dagdromen verdrijft ze de tijd, totdat ze een heel verrassende ontmoeting heeft.

EN

An afternoon in the life of Isolde, a seven-year-old girl who lives in the countryside. Her walk home after school runs past meadows, field roads, forest paths and a stream. The perception of the landscapes and the changing weather form the simple thread for this slow storytelling. Games and daydreams take up her time, until she experiences a very surprising encounter.

Credits

Cast: Isolde Verbeken

Cinematografie: Camille Sultan

Geluid: Fiona Guillemant, Simon Oeyen, Hans De Wit

Costuums: Maureen Merchiers

Montage: Menno de Jong

Montage adviezen: Alexandra Strauss, Dieter Diependaele, Johan Opstaele, Hilde D’haeyere

Montage geluid: Hans De Wit

Foley: Pierre Greco, Antoine Hurdebise

Mixage geluid: Raf Enckels

Grading: Lennert De Taeye

Mentoren / Mentors
Opstaele Johan
D'haeyere Hilde
Vande Veire Frank