1/1

Meltse Van Coillie, elephantfish

master audiovisuele kunsten - film

NL

In ‘elephantfish’ bevinden we ons op een schip dat ronddobbert in een eindeloze zee. De vijf bemanningsleden aan boord gaan elk op hun eigen manier om met de leegte in tijd en ruimte. De verbeelding komt bovendrijven en neemt het roer langzamerhand over…

EN

In elephantfish we are on board a ship drifting about on an endless sea. The crew of five each deal with the emptiness in time and space in their own ways. Imagination rises to the surface and gradually takes the helm …

Credits

cast
Martin Hartman
Kees Eveleens
Wietze Ronde van der Laan
Venancio Pena
Ronaldo O’Santos

cinematografie
Harm Dens

visual effects
Hannes Sap

foley
Julien Naudin

mixage
Michel Coquette

 

Mentoren / Mentors
Van den Berghe Gust
Woodworth Jessica
Vande Veire Frank