1/1

Melissa van der Veeken

master uitvoerende muziek - jazz/pop

NL
Mijn afstudeerproject is een compilatie van stukken van verschillende componisten, genres en stijlen. Het vertrekt van traditionele jazz en wijkt uit naar modernere klanken. Van ritmisch complexe stukken naar vrij en open, van polyfonisch naar eenvoudig… Dit alles in een standaard pianotrio bezetting en met af en toe een streepje gitaar.
EN

My graduation project is a compilation of pieces from different composers, genres and styles. From traditional jazz ato more modern sounds. From rhythmically complex pieces to free and open, from polyphonic to simple… All this in a standard piano trio, with an occasional dash of guitar.

Credits

Mentoren / Mentors
Vermeulen Erik
Mendoza Christian