Melanie Windels, Bee Aware

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

Voor mijn bachelorproef heb ik gekozen om de bijensterfte aan te pakken aan de hand van een tijdelijke installatie. In de installatie worden er bijenkasten gemaakt, plantenruildagen georganiseerd en zomerse bijendrankjes geserveerd.

For my bachelor thesis, I chose to tackle bee mortality by means of a temporary installation. In the installation, hives are made, plant exchange days are organised and summer bee drinks are served.


Render installatie Bee Aware

Poster Bee Aware