Maya Vandegehuchte, Pig’s Ear, Silk Purse

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Mashid Mohadjerin
Mohanad Yaqubi
Links:
Instagram

Pig’s ear, Silk Purse onderzoekt hoe onze ideeën over schoonheid worden gevormd en hoe onze cultuur geobsedeerd is door uiterlijk.

Het is een oproep om het ongemak dat we doorstaan om aan deze normen te voldoen en de absurditeit ervan te heroverwegen.

Er wordt een dialoog op gang gebracht tussen de verwelking van de meisjesjaren en een persoonlijke reflectie op schoonheid, subtiel beïnvloed door een diverse culturele achtergrond.

Pig’s ear silk purse delves into how our ideas of beauty are formed and how our culture is obsessed with looks.

It’s a call to reconsider the discomfort we endure in order to meet these standards and the absurdity of them.

A dialogue is initiated between the withering of girlhood along with a personal reflection on beauty, subtly influenced by a diverse cultural background.