Maxime Coppin, De Schelde als getuige van erfgoed en evolutie

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Foré
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Joke Vande Maele
Kobe Vanhaeren

Het strategisch ontwerp voor de Groenklimaatas 3 onderzoekt de territoriale context van het gebied dat zich bevindt langs de Schelde. Dit gebied, waar stad en landschap met elkaar in confrontatie gaan, vormt de basis van mijn strategisch ontwerp. Hierin fungeert de Schelde als verbindingsader, waarlangs het landschappelijk historisch erfgoed wordt omarmd en een ambitieus recreatief netwerk wordt gerealiseerd. Dit project, gericht op het herstellen van missing links en het respecteren van de historische monumentale waarde, heeft tot doel een naadloze verbinding tot stand te brengen tussen culturele en natuurlijke elementen. Door het plaatsen van architecturale elementen zoals bruggen, platformen en landschapsmonumenten wordt een uitgestrekt netwerk gevormd dat de beleving van het gebied verrijkt en een breed scala aan recreatieve mogelijkheden biedt. Door te ontwerpen op het volledige studiegebied ontstaat er een unieke identiteit. Zo is de Schelde de getuige van zowel erfgoed als evolutie.

The strategic design for Green Climate Axis 3 examines the territorial context of the area located along the Scheldt River. This area, where city and landscape confront each other, forms the basis of my strategic design. In it, the Scheldt acts as a connecting artery, along which the landscape historical heritage is embraced and an ambitious recreational network is realized. This project, aimed at restoring missing links and respecting the historical monumental value, aims to create a seamless connection between cultural and natural elements. By placing architectural elements such as bridges, platforms and landscape monuments, a vast network is formed that enriches the experience of the area and offers a wide range of recreational opportunities. Designing on the entire study area creates a unique identity. Thus, the Scheldt is the witness of both heritage and evolution.


De missing links binnen landschappelijke synthese

Masterplan

Landschappelijke visie