1/1

Mattias Wielfaert, Embergher mandolines

master muziek - instrumentenbouw

NL

De Italiaanse mandolines van Luigi Embergher werden eind 19e/ en 20e eeuw, in de tijd dat het instrument populair was, waardevol geacht omwille van het vakmanschap, vernuft en kwaliteit waarmee ze gemaakt werden. Vandaag de dag zijn ze nog altijd zeer gegeerd en vele worden mooi oud. Om al die redenen heb ik gedurende twee jaar gedoken in het hoogste schuifje van de mandolinebouw. Het resultaat zijn waarheidsgetrouwe replica’s van zowel de gereedschappen en bouwmallen als de instrumenten zelf. En als kers op de instrumentenbouwkundige taart, had ik de kans om samen met mijn docent de stemmechanieken uit de eerste helft van de 20e eeuw na te bouwen. Ze geven de instrumenten nog wat extra glans.

EN

Luigi Embergher’s Italian mandolins were considered valuable at the end of the 19th and 20th centuries, when the instrument was popular, because of the craftsmanship, ingenuity and quality with which they were made. Today they are still in great demand and many of them are getting old. For all these reasons, I have spent two years constructing mandolins. The result are faithful replicas of the tools and moulds as well as the instruments themselves. And as icing on the cake, I had the opportunity to reconstruct the machine heads from the first half of the 20th century. They make the instruments shine even more.

Credits

Francis Ponseele
Ralf Leenen
Lorenzo Lippi
Museo della liuteria Embergher-Cerrone