1/1
wind mee of wind tegen?
gratie
detail
het gordijn van de tijd#1
het gordijn van de tijd#2
detail

Maryse Kempynck, CO-CREATIEPROJECT “MET VLAG EN WIMPEL”

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

Met deelnemers van drie naaiateliers van de Brugse Poort maakten we vlaggen vanuit de vraag naar het fundament van ons leven. Mijn groep deelnemers bestaat voornamelijk uit senioren. Zij verdienen een opwaardering als levensexpert en coach.Draden levende energie kunnen zich aaneenrijgen tot blijvende samenwerking. De architecturale relatie tussen ritme en beweging genereert kracht. Mijn werk kan slechts functioneren door engagement binnen een gemeenschap. Mijn methode focust op een zoektocht naar identiteit, ontmoeting en en co-creatie. De urgente nood aan verbinding bestaat meer dan ooit.Wat gesmeed wordt door menselijk vermogen valt niet te meten.Het gewone verbindt mensen en creëert gemeenschappelijke ervaringen die publieke opinie vorm geven.

 

EN

With participants of three sewing studios based in the Ghent Brugse Poort district, we made flags, from the question as to the foundation of our lives. My group consisted mainly of senior citizens, who deserve an appreciation as experts of life and coaches. Threads of live energy can weave together into a lasting cooperation. The architectural relationship between rhythm and motion generates power. My work can function only through commitment within a community. My method focuses on a search for identity, encounter, and co-creation. The urgent need for connection makes itself felt more than ever. What is forged by human ability cannot be measured. The ordinary connects people and creates communal experiences that shape public opinion.

Credits

met dank aan Vladimir Ivaneanu, Frank, Basiel en Helena Braet,

Christine Devreker, Christine Vanhoucke, Gwen Pannecoucke, Lhoussaine, Liliane en Brigitte van VZW Jong

Vera en Simonne van Lokaal Dienstencentrum Ten Hove

Rietje en Ilke van Malemmade

 

Mentoren / Mentors
d'O Honoré
Vuylsteke Vanfleteren Katrien

Links