Maryse De Bruyn, Negen Levens

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martha Verschaffel
Paul Demets
Links:
Instagram

In mijn masterproject speel ik met de fragiele scheidslijn tussen herinnering, droom, verbeelding en realiteit. Ik laat me leiden door intense emoties die aan specifieke herinneringen kleven en verweef deze subtiel in mijn creaties. Vertrekkend vanuit een enkele herinnering, grijpen onbewuste associaties tijdens het herbeleven ervan als onzichtbare handen mijn illustraties beet, waardoor ze vloeiend van de ene herinnering naar de andere stromen. Maar wanneer verbeelding en realiteit samensmelten, ontstaat een intrigerend lappendeken van een versnipperde droomwereld, een verhalende stroom van gedachten die eindeloos voortkabbelt.

Binnen deze droomwereld nemen mijn kat en ikzelf de hoofdrol. We worden meegezogen in een universum waarin de grenzen tussen realiteit en verbeelding zijn vervaagd tot een etherische waas. Samen doorkruisen we een wereld doordrenkt met vitale kleuren en enigmatische figuren. 

Laat jullie meevoeren in mijn artistieke queeste: een rijk waar herinneringen tot leven komen, dromen gestalte krijgen, de eindeloze lappendeken van de droomervaring ontvouwt in zijn eigenheid en waar de negen levens van een kat de grenzeloze mogelijkheden en rijkdom van deze reis verlichten.

In my master’s project, I play with the fragile boundary between memory, dream, imagination, and reality. I am guided by intense emotions that cling to specific memories and subtly intertwine them into my creations. Starting from a single memory, unconscious associations grasp my illustrations like invisible hands as I relive them, allowing them to flow smoothly from one memory to another. But when imagination and reality merge, an intriguing patchwork of a fragmented dream world emerges, a narrative stream of thoughts that endlessly meanders.

Within this dream world, my cat and I take center stage. We are sucked into a universe where the boundaries between reality and imagination have blurred into an ethereal haze. Together, we traverse a realm saturated with vibrant colors and enigmatic figures.

Let yourselves be carried away in my artistic quest: a realm where memories come to life, dreams take shape, the endless patchwork of the dream experience unfolds in its uniqueness and where the nine lives of a cat illuminates the boundless possibilities and richness of this journey.