1/1

Marthe verhoest, Uitverkocht

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

Het gaat om een beeld dat we creëren rondom onszelf. Soms spelen we ermee en soms lachen we er om.

Enkele weken geleden werd ik verwacht op een verjaardagsfuif van een vriendin. Het thema was Halloween. Oorspronkelijk was Halloween een dag waarop men de doden herdenkt. Tegenwoordig is het een griezelig verkleedfeestje om te zuipen en te dansen. Of je komt af als een sexy kat, als je er de benen voor hebt of als je geen enkel zelfrespect hebt.

Mijn favoriete geluid is dat van potlood op papier. Zo ’n fuif,… niet de beste plek om daarvan te kunnen genieten. Maar ach, een fles bier opent ook met een aangenaam geluid. Dan sta ik wat gênant in een hoekje te dansen. Later op de avond begin ik grappen te maken over maatschappij en samenleving tegen mensen die er niet om gevraagd hebben. Een beetje zoals ik nu ga doen, alleen heeft u er nu voor betaald.

Op zo’n avondje gaan van mijn moppen vooral over vrouwenrechten en onbewuste discriminatie. 

Dus, da’s opgelost. Alstublieft, dankuwel. 

Bij mijn laatste feestje heb ik mijn kleine zus gebeld om haar een wijze levensles te geven. Ik wilde haar behoeden voor de onzekerheden in de wereld. Ik zei dat ze magnifiek was in elke cel van haar zijn. Haar haar is lang en gezond, ze is grappig en intelligent, ze is geweldig. Ik zei: ‘Zus, dat er nooit iemand je het tegendeel doet geloven! Je bent prachtig! En ik hou van je. ‘

Zij hoorde vooral haar straalbezopen grote zus het belang van haar medeklinkers negeren.

 

EN

It is about an image that we create around ourselves. Sometimes we play with it and sometimes we laugh about it.

A few weeks ago I was expected at a birthday party of a friend. The theme was Halloween. Originally Halloween was a day to commemorate the dead. Nowadays it’s a creepy costume party to drink and dance. Or you turn up dressed like a sexy cat, when you have the legs for it or when you lack any self-respect.

My favourite sound is that of pencil on paper. Such a party, … not the best place to enjoy it. But well, a bottle of beer also opens with a pleasant sound. I dance in corner, a lttle embarrassed. Later I start making jokes about society to people who didn’t ask for it. A bit like I’m going to do now, only you’ve paid for it now.

On a night like this, my jokes are mainly about women’s rights and unconscious discrimination.

So, that’s solved. Please, thank you.

At my last party I called my little sister to give her a life lesson. I wanted to protect her from the uncertainties of the world. I said she was magnificent in every cell of her being. Her hair is long and healthy, she’s funny and intelligent, she’s great. I said, “Sister, no one will ever make you believe the opposite! You are beautiful! And I love you. ‘

She just heard her dead drunk big sister ignoring the importance of  consonants.

Credits

Mentoren / Mentors
Martha Verschaffel
Sébastien Conard