Marthe Naessens, In de loep/loop van de dag

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Jasper Rigole
Edwin Carels
Fairuz Ghammam
Links:
Instagram

Kan de herhaling van een beeld ervoor zorgen dat er een ‘nulzone’ ontstaat, een moment waar verschillende betekenissen en interpretaties mogelijk zijn?

[Zoals bij een woord dat je 20 keer gaat herhalen; de betekenis ervan verdwijnt tijdelijk en het woord wordt (opnieuw) een abstract iets].

Kan dit abstracte een opening zijn naar een andere denkwereld? Welke andere eigenschappen heeft de herhaling van een kort fragment?

De scènes (de afzonderlijke loops) komen voort uit een interesse in loops, lussen en liminale ruimtes, maar ook (animatie)film en zijn geschiedenis, manueel en digitaal werk en hun relatie tot elkaar, symboliek, semiotiek en een onderzoek in het kijken naar beelden.
Binnenin de installatie is er een dynamiek tussen de verschillende bewegende en stilstaande beelden, waarmee ik een poging doe om de toeschouwer in diverse richtingen te sturen.

Can the repetition of an image cause it to create a ‘zero zone’, a moment where different meanings and interpretations are possible?

[As with a word you repeat 20 times over; its meaning temporarily disappears and the word becomes an abstract thing (again)].

Can this abstract be an opening to another world of thought? What other properties does the repetition of a short fragment have?

The scenes (the individual loops) stem from an interest in loops, loops and liminal spaces, as well as (animation) film and its history, manual and digital work and their relationship to each other, symbolism, semiotics and an investigation in looking at images.
Inside the installation, there is a dynamic between the various moving and still images, with which I attempt to steer the viewer in various directions.